Terapia falą uderzeniową (ESWT).

Fala uderzeniowa to wysokoenergetyczna metoda terapii fizykalnej, stanowiąca niejednokrotnie ostatnią linię działania przed zabiegiem chirurgicznym.
Podstawowym działaniem fali uderzeniowej jest dezintegracja substancji do której wnika (zwapnienia, zwłóknienia).
Czyni to z fali uderzeniowej skuteczne narzędzie do terapii:
 • tendinopatii oraz entezopatii (pojawiających się w ich przebiegu zwłóknień oraz zwapnień tkanek miękkich),
 • zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych.
Do najczęstszych schorzeń leczonych za pomocą fali uderzeniowej możemy zaliczyć więc:
 • łokieć tenisisty / łokieć golfisty,
 • kolano biegacza (zespół pasma biodrowo – piszczelowego),
 • zmiany przeciążeniowe w więzadle właściwym rzepki,
 • zespoły przeciążeniowe ścięgna Achillesa,
 • ostrogę piętową / zapalenie rozcięgna podeszwowego,
 • dolegliwości bólowe stawów biodrowych (zwyrodnienie),
 • zakleszczające zapalenie pochewki ścięgnistej (palec trzaskający),
 • zespół bolesnego barku,
 • zwapnienia ścięgien stożka rotatorów,
 • hallux (paluch koślawy)
Kolejnym z efektów działania fali uderzeniowej jest neowaskularyzacja – powstawanie nowych naczyń krwionośnych w tkankach poddanych terapii (lepsze ukrwienie). W efekcie wzrasta potencjał regeneracyjny tkanek.
Zabiegi z wykorzystaniem fali uderzeniowej znajdują również zastosowanie w terapii stawów rzekomych oraz złamań zmęczeniowych, poprzez maksymalne pobudzenie osteogenezy – formacji nowej kości.