Skip to main content

Terapia falą uderzeniową (ESWT).

Fala uderzeniowa to wysokoenergetyczna metoda terapii fizykalnej.

Podstawowym działaniem fali uderzeniowej jest dezintegracja substancji do której wnika (zwapnienia, zwłóknienia).
Czyni to z fali uderzeniowej skuteczne narzędzie do terapii:
 • tendinopatii oraz entezopatii (pojawiających się w ich przebiegu zwłóknień oraz zwapnień tkanek miękkich),
 • zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych.
Do najczęstszych schorzeń leczonych za pomocą fali uderzeniowej możemy zaliczyć więc:
 • łokieć tenisisty / łokieć golfisty,
 • kolano biegacza (zespół pasma biodrowo – piszczelowego),
 • zmiany przeciążeniowe w więzadle właściwym rzepki,
 • zespoły przeciążeniowe ścięgna Achillesa,
 • ostrogę piętową / zapalenie rozcięgna podeszwowego,
 • dolegliwości bólowe stawów biodrowych (zwyrodnienie),
 • zakleszczające zapalenie pochewki ścięgnistej (palec trzaskający),
 • zespół bolesnego barku,
 • zwapnienia ścięgien stożka rotatorów,
 • hallux (paluch koślawy)
Kolejnym z efektów działania fali uderzeniowej jest neowaskularyzacja – powstawanie nowych naczyń krwionośnych w tkankach poddanych terapii (lepsze ukrwienie). W efekcie wzrasta potencjał regeneracyjny tkanek.
Zabiegi z wykorzystaniem fali uderzeniowej znajdują również zastosowanie w terapii stawów rzekomych oraz złamań zmęczeniowych, poprzez maksymalne pobudzenie osteogenezy – formacji nowej kości.