Skip to main content

Laseroterapia wysokoenergetyczna HIL

Laseroterapia wysokoenergetyczna HIL to zastosowanie laserów o mocy szczytowej nawet do 18 W, dla porównania w standardowej laseroterapii (biostymulacyjnej), stosuje się sondy o mocy do 400 mW. Taka energia światła laserowego pozwala na penetrację struktur położonych głęboko (chrząstka stawowa, torebka stawowa, więzadła, ścięgna, głęboko położone partie mięśniowe / mięśnie o dużej masie). 

Laseroterapia wysokoenergetyczna HIL
Do efektów terapeutycznych laseroterapii wysokoenergetycznej zaliczamy:
  • zwiększenie aktywności fibroblastów (komórki odbudowujące tkankę łączną) – produkcja kolagenu,
  • przyśpieszenie resorpcji płynów wysiękowych,
  • zwiększenie elastyczności tkanek okołostawowych i blizn,
  • zmniejszenie napięcia mięśni ( również warstw położonych głęboko, co często nie jest możliwe przy użyciu innych metod terapeutycznych),
  • działanie przeciwbólowe.
Zabieg laseroterapii wysokoenergetycznej jest bezbolesny, aczkolwiek odczuwalny w postaci wyraźnego ciepła.
Laseroterapia wysokoenergetyczna może być kojarzona z innymi metodami terapeutycznymi np.: z terapią manualną, uzupełniając efekt terapeutyczny. Laseroterapię wysokoenergetyczną można stosować również jako samodzielny środek terapeutyczny.