Skip to main content

Kim jest fizjoterapeuta?

Świadomość społeczna jest coraz większa, natomiast wielu pacjentów nadal nie wie kim tak do końca jest fizjoterapeuta, jakie są różnice pomiędzy fizjoterapeutą a rehabilitantem, lub może nawet masażystą.
Otóż fizjoterapeuta to trzeci po lekarzach i pielęgniarkach najliczniej reprezentowany zwód medyczny. Oznacza to, że zawód ten ma przypisaną ustawę, w której ściśle określone są kompetencje zawodowe fizjoterapeuty, oraz konieczne do spełnienia wymagania by móc go wykonywać zgodnie z prawem (takie jak wykształcenie, odpowiednie doświadczenie, dokształcanie podyplomowe itp.). Krajowa Izba Fizjoterapii będzie kontrolować również poziom edukacji fizjoterapeutów.

Fizjoterapeuta to samodzielny zawód medyczny, który wykonywać może tylko i wyłącznie osoba do tego uprawniona, czyli taka która ukończyła studia wyższe na kierunku fizjoterapia, oraz uzyskała prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Ustawa o Zawodzie Fizjoterapeuty daje pacjentowi pewność odpowiednich kompetencji zawodowych fizjoterapeutów posiadających prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

krajowa izba fizjoterapeutow Wojciech Terlecki
Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty Terlecki Wojciech
Poszukując pomocy wleczeniu schorzeń narządu ruchu, możemy trafić do różnych specjalistów. Natomiast jedynie fizjoterapeuta oraz lekarz posiadają ściśle uregulowane prawnie kompetencje zawarte w ustawie zawodu. W przebiegu studiów fizjoterapeuci nauczani są przeprowadzania wywiadu z pacjentem, diagnostyki funkcjonalnej oraz interpretacji badań obrazowych. Umożliwia to prawidłową kwalifikację do zabiegów fizjoterapeutycznych, tym samym skuteczne leczenie pacjenta.