Skip to main content

Czy rozważałeś skorzystanie z zabiegu fala uderzeniową?

Fala uderzeniowa jest jedną z metod stosowanych w fizjoterapii w celu leczenia różnych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Jest to nieinwazyjna metoda, która polega na aplikowaniu fal dźwiękowych o wysokiej energii na obszarach dotkniętych urazem lub bólem.

Fala uderzeniowa działa na zasadzie mechanicznego oddziaływania na tkanki. Głowica urządzenia generuje fale dźwiękowe, które przenikają przez skórę i docierają do głębszych warstw tkanek. W momencie, gdy fala uderzeniowa napotyka na obszar zwiększonego oporu, np. na zwapnienia, blizny lub napięte mięśnie, dochodzi do zjawiska tzw. efektu kawitacji. Polega to na powstawaniu mikro-pęknięć w tkankach, co stymuluje procesy regeneracyjne i lecznicze.

Fala uderzeniowa może być stosowana w leczeniu różnych schorzeń, takich jak zapalenie ścięgien, zapalenie stawów, zespół cieśni nadgarstka, ból pleców czy ostroga piętowa. Metoda ta ma na celu zmniejszenie bólu, poprawę krążenia krwi, redukcję stanów zapalnych oraz stymulację procesów regeneracyjnych w tkankach.

Podczas zabiegu fali uderzeniowej pacjent może odczuwać pewien dyskomfort, jednak jest to zazwyczaj tolerowane. Zabieg trwa zazwyczaj kilkanaście minut i może być powtarzany przez kilka tygodni, w zależności od potrzeb i reakcji organizmu.

Fala uderzeniowa jest jedną z wielu metod stosowanych w fizjoterapii i może być skutecznym narzędziem w leczeniu różnych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Jednak przed rozpoczęciem terapii należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą, aby ocenić, czy jest to odpowiednia metoda dla danego pacjenta.

Czy rozważałem skorzystanie z zabiegu fala uderzeniową ?